به یادش

تقدیم به کسی که نمیدانم در خاطرش میمانم یا برایش خاطره میشوم.

امشب

ﺍﻣﺸﺐ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯿﻪ ﺍﻭﻥ ﻻ‌ﻣﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ !!! ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 25 بازدید
شهریور 94
1 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
6 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
2 پست