روز جدید

من امروز تصمیم گرفتم کسی رو که دوسش دارم فراموش کنم.اولین قدم این بود که شمارشو پاک کنم با اینکه سخت بود ولی انجام دادم.میدونم نمیتونم ولی مجبورم.چون دوسم نداره

/ 1 نظر / 19 بازدید
m

ادما قدر اونی رو که دارند نمی دونند...